بررسی تطبیقی مسؤولیت مدنی قاضی
29 بازدید
محل نشر: نامه مفید » پاییز 1376 - شماره 11 (34 صفحه - از 145 تا 178)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این نوشتار ابتدا مفهوم مسؤولیت مدنی قاضی و منابع آن و سپس مبانی مسؤولیت مدنی قاضی در فقه امامیه و قوانین مدون و سیستم‏های حقوقی مختلف مورد مطالعه قرار می‏گیرد و در فصل سوم شرایط تحقق مسؤولیت مدنی و میزان مسؤولیت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.